Läget vindkraftsparker Broboberget – Lannaberget april 2020

Efter att naturskyddsföreningen fick rätt,  i mark- och miljödomstolen att man inte fick bygga vindkraftparkerna, så överklagade det tyska bolaget WPD till mark- och miljööverdomstolen, där man återförvisade ärendet till miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Dalarna, för en ny handläggning. WPD har kompletterat tidigare ansökan och vi har lämnat in våra synpunkter, där vi fortfarande ställer […]

Läs mer

Inga vindkraftverk på Broboberget o Lannaberget i Ore

Mark- och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsen i Dalarnas län, miljöprövningsdelegationens beslut den 30 juni 2016 i ärende nr 551-1908-2014 och avslår wpd Onshore Broboberget AB:s ansökan om tillstånd till uppförande och drift av en gruppstation för vindkraft. En seger för naturen och den biologiska mångfalden! Vi firar på årsmötet den 20 mars på församlingshemmet i Rättvik!!

Läs mer

Krav om Moratorium – avverkningsstopp i Ore skogsrike

Idag den 8 februari har den förenade miljörörelsen skickat in ett Öppet brev till regeringen om ett avverkningsstopp i Ore skogsrike. Brev_Krav om moratorium Ore Skogsrike_feb 2018   Inför omedelbart avverkningsstopp i Ore Skogsrike Vi undertecknade miljöorganisationer kräver i ett öppet brev omedelbart avverkningsstopp av skog på Sveaskogs markinnehav i Ore Skogsrike tills en oberoende […]

Läs mer

Skogväktare på Brännvinsberget

Sedan veckan före jul har flera organisationer, bl a Fältbiologerna, Greenpeace, Jordens vänner, Naturskyddsföreningen m fl vaktat skogarna på bl a norra Brännvinsberget och vid Ormtjärn, för att försöka förmå Sveaskog, svenska folkets skogsbolag, att inte avverka dessa skyddsvärda skogar i Ore skogsrike. Idag, 10 januari 2018 var vi ett gäng däruppe och hälsade på och hade några reportrar med oss. […]

Läs mer

Brännvinsberget i Ore skogsrike avverkat av Sveaskog

Sveaskog har avverkat en skyddsvärd skog vid Brännvinsberget i Ore skogsrike strax norr om Furudal. I skogen fanns 40 olika rödlistade arter och signalarter. Trots samråd och besök på platsen med Sveaskog avverkades området. – Vi är chockade. Aldrig trodde någon att ett miljöcertifierat (FSC) skogsbolag skulle avverka en så skyddsvärd skog. Och den här […]

Läs mer