Naturnatten på södra vålberget 5 juni 2020

Årets naturnatt avnjöts på södra vålberget. vi var 12 personer, varav tre från vår grannkrets i Voxnadalen,  som vandrade upp på spångar över våtmarkerna genom gammelskogen till Vålberget,  som ligger 490 möh och njöt av kvällens ljud o dofter. Bl a hördes bofink, lövsångare grönsiska, taltrast, koltrast, större hackspett. På hemvägen hittade vi guckuskor efter […]

Läs mer

dagens utflykt till Glissstjärn

Vid dagens exkursion, 9 maj  till Fågeltornet vid Glisstjärn observerade vi dessa fågelarter: Ladusvala, Hussvala, Fiskmås, Skrattmås Grågås,  Fisktärna,  Sävsparv, Blåmes Vigg, Knipa, Tofsvipa Brun kärrhök Buskskvätta, Lövsångare, Enkelbeckasin Trana, Nordlig gulärla, Storspov, Småspov Grönbena, Skäggdopping , Sångsvan Samt att vi räddade liver på en mindre vattensalamander, som riskerade att bli trampad på av de […]

Läs mer

Några tips på fina naturområden i Rättviks kommun, som är väl ett besök på egen hand  Enåns naturreservat, som invigdes förra året. En fin vandring efter Enån från Jarlstugan till Kungshol. Ett annat tätortsnära reservat är Dalen – Hökolsberget, nu med mycket vitsippor. Ligger i Lerdal. En promenad i Övre Gärdsjö, med många stigar o […]

Läs mer

Läget vindkraftsparker Broboberget – Lannaberget april 2020

Efter att naturskyddsföreningen fick rätt,  i mark- och miljödomstolen att man inte fick bygga vindkraftparkerna, så överklagade det tyska bolaget WPD till mark- och miljööverdomstolen, där man återförvisade ärendet till miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Dalarna, för en ny handläggning. WPD har kompletterat tidigare ansökan och vi har lämnat in våra synpunkter, där vi fortfarande ställer […]

Läs mer

Inga vindkraftverk på Broboberget o Lannaberget i Ore

Mark- och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsen i Dalarnas län, miljöprövningsdelegationens beslut den 30 juni 2016 i ärende nr 551-1908-2014 och avslår wpd Onshore Broboberget AB:s ansökan om tillstånd till uppförande och drift av en gruppstation för vindkraft. En seger för naturen och den biologiska mångfalden! Vi firar på årsmötet den 20 mars på församlingshemmet i Rättvik!!

Läs mer

Krav om Moratorium – avverkningsstopp i Ore skogsrike

Idag den 8 februari har den förenade miljörörelsen skickat in ett Öppet brev till regeringen om ett avverkningsstopp i Ore skogsrike. Brev_Krav om moratorium Ore Skogsrike_feb 2018   Inför omedelbart avverkningsstopp i Ore Skogsrike Vi undertecknade miljöorganisationer kräver i ett öppet brev omedelbart avverkningsstopp av skog på Sveaskogs markinnehav i Ore Skogsrike tills en oberoende […]

Läs mer

Skogväktare på Brännvinsberget

Sedan veckan före jul har flera organisationer, bl a Fältbiologerna, Greenpeace, Jordens vänner, Naturskyddsföreningen m fl vaktat skogarna på bl a norra Brännvinsberget och vid Ormtjärn, för att försöka förmå Sveaskog, svenska folkets skogsbolag, att inte avverka dessa skyddsvärda skogar i Ore skogsrike. Idag, 10 januari 2018 var vi ett gäng däruppe och hälsade på och hade några reportrar med oss. […]

Läs mer

Brännvinsberget i Ore skogsrike avverkat av Sveaskog

Sveaskog har avverkat en skyddsvärd skog vid Brännvinsberget i Ore skogsrike strax norr om Furudal. I skogen fanns 40 olika rödlistade arter och signalarter. Trots samråd och besök på platsen med Sveaskog avverkades området. – Vi är chockade. Aldrig trodde någon att ett miljöcertifierat (FSC) skogsbolag skulle avverka en så skyddsvärd skog. Och den här […]

Läs mer