Naturnatten på södra vålberget 5 juni 2020

Årets naturnatt avnjöts på södra vålberget. vi var 12 personer, varav tre från vår grannkrets i Voxnadalen,  som vandrade upp på spångar över våtmarkerna genom gammelskogen till Vålberget,  som ligger 490 möh och njöt av kvällens ljud o dofter. Bl a hördes bofink, lövsångare grönsiska, taltrast, koltrast, större hackspett. På hemvägen hittade vi guckuskor efter […]

Läs mer