dagens utflykt till Glissstjärn

Vid dagens exkursion, 9 maj  till Fågeltornet vid Glisstjärn observerade vi dessa fågelarter: Ladusvala, Hussvala, Fiskmås, Skrattmås Grågås,  Fisktärna,  Sävsparv, Blåmes Vigg, Knipa, Tofsvipa Brun kärrhök Buskskvätta, Lövsångare, Enkelbeckasin Trana, Nordlig gulärla, Storspov, Småspov Grönbena, Skäggdopping , Sångsvan Samt att vi räddade liver på en mindre vattensalamander, som riskerade att bli trampad på av de […]

Läs mer

Några tips på fina naturområden i Rättviks kommun, som är väl ett besök på egen hand  Enåns naturreservat, som invigdes förra året. En fin vandring efter Enån från Jarlstugan till Kungshol. Ett annat tätortsnära reservat är Dalen – Hökolsberget, nu med mycket vitsippor. Ligger i Lerdal. En promenad i Övre Gärdsjö, med många stigar o […]

Läs mer

Läget vindkraftsparker Broboberget – Lannaberget april 2020

Efter att naturskyddsföreningen fick rätt,  i mark- och miljödomstolen att man inte fick bygga vindkraftparkerna, så överklagade det tyska bolaget WPD till mark- och miljööverdomstolen, där man återförvisade ärendet till miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Dalarna, för en ny handläggning. WPD har kompletterat tidigare ansökan och vi har lämnat in våra synpunkter, där vi fortfarande ställer […]

Läs mer