Skog

Vi arbetar med skog och skogsskydd. Det är viktigt att vi får ha kvar gamla skogar som inte varit utsatta för modernt skogsbruk. Viktigt för att få ha kvar den biologiska mångfalden och för att vi människor ska kunna njuta av riktig skog.

Ore skogsrike är ett sådant   område i norra delen av Ore socken. Det är fantastiskt fint. Här finns fortfarande kvar ett fungerande skogslandskap. Men hur länge till? Det är unikt på våra breddgrader. Vi jobbar hårt för att detta område ska kunna bevaras åt eftervärlden, så att våra barnbarn också får en chans att se ett ekologiskt fungerande skogslandskap, där den biologiska mångfalden finns kvar.

Läs mer i rapporten Ore Skogsrike .

Läs tidningsartikeln om Brännvinsberget i Ore skogsrike
Brannvinsberget_DD_2014-03-06 del 1
Brannvinsberget_DD_2014-03-06 del 2