Skogväktare på Brännvinsberget

Sedan veckan före jul har flera organisationer, bl a Fältbiologerna, Greenpeace, Jordens vänner, Naturskyddsföreningen m fl vaktat skogarna på bl a norra Brännvinsberget och vid Ormtjärn, för att försöka förmå Sveaskog, svenska folkets skogsbolag, att inte avverka dessa skyddsvärda skogar i Ore skogsrike. Idag, 10 januari 2018 var vi ett gäng däruppe och hälsade på och hade några reportrar med oss. […]

Läs mer

Brännvinsberget i Ore skogsrike avverkat av Sveaskog

Sveaskog har avverkat en skyddsvärd skog vid Brännvinsberget i Ore skogsrike strax norr om Furudal. I skogen fanns 40 olika rödlistade arter och signalarter. Trots samråd och besök på platsen med Sveaskog avverkades området. – Vi är chockade. Aldrig trodde någon att ett miljöcertifierat (FSC) skogsbolag skulle avverka en så skyddsvärd skog. Och den här […]

Läs mer