Brännvinsberget i Ore skogsrike avverkat av Sveaskog

Sveaskog har avverkat en skyddsvärd skog vid Brännvinsberget i Ore skogsrike strax norr om Furudal. I skogen fanns 40 olika rödlistade arter och signalarter.

Trots samråd och besök på platsen med Sveaskog avverkades området.
– Vi är chockade. Aldrig trodde någon att ett miljöcertifierat (FSC) skogsbolag skulle avverka en så skyddsvärd skog. Och den här gången är det inte frågan om ett så kallat misstag!

Sveaskogs naturvårdsprofil håller på att haverera. Deras skogsbruk strider mot bolagets miljömärkning (FSC) och riksdagens miljömål.

2012 inventerades Ore skogsrike översiktligt av Naturskyddsföreningen. Det kan läsas i ”Ore skogsrike ett levande skogslandskap i Rättviks kommun”

Världsnaturfonden utsåg 2015 Ore Skogsrike till en Pärla, extra skyddsvärd och vacker natur i Sverige. Området har visat sig vara ett för Sverige och Västeuropa unikt skogslandskap med tallnaturskog. Naturvärdena finns dokumenterade i ett tiotal olika inventeringsrapporter

Sveaskog har även avverkat och nyligen avverkningsanmält många andra dokumenterat skyddsvärda skogar i Rättvik. Det framgår av inventeringsrapporten med namnet ”Ändå hugger man… Rapport från Ore Skogsrike 2017 med en analys av Sveaskogs naturvårdsambitioner” av Sebastian Kirppu, Helena Björnström och Bengt Oldhammer.

De har gjort sitt arbete under sommaren och hösten på uppdrag av Naturskyddsföreningen i Rättvik. Det är en uppföljning av rapporten ”Ore Skogsrike – Ett levande skogslandskap i Rättviks kommun. Inventeringar av skyddsvärda skogar utförda under 2011–2013”

Rapporten kan laddas ner. Den finns också i en tryckt version

Ladda ner rapporten: Ändå hugger man….

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *