Skogväktare på Brännvinsberget

Sedan veckan före jul har flera organisationer, bl a Fältbiologerna, Greenpeace, Jordens vänner, Naturskyddsföreningen m fl vaktat skogarna på bl a norra Brännvinsberget och vid Ormtjärn, för att försöka förmå Sveaskog, svenska folkets skogsbolag, att inte avverka dessa skyddsvärda skogar i Ore skogsrike. Idag, 10 januari 2018 var vi ett gäng däruppe och hälsade på och hade några reportrar med oss. […]

Läs mer