Inga vindkraftverk på Broboberget o Lannaberget i Ore

Mark- och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsen i Dalarnas län, miljöprövningsdelegationens beslut den 30 juni 2016 i ärende nr 551-1908-2014 och avslår wpd Onshore Broboberget AB:s ansökan om tillstånd till uppförande och drift av en gruppstation för vindkraft. En seger för naturen och den biologiska mångfalden! Vi firar på årsmötet den 20 mars på församlingshemmet i Rättvik!!

Läs mer