styrelsen

 

Vårt organisationsnummer: 883202-6945

Vår mailadress: rattvik@naturskyddsforeningen.se

Styrelsen består av 9 ledamöter.

Margareta Wikström, ordf
Lennart Embro,kassör
Christer Larsen
Yvonne Cederquist Olsson, sekreterare
Bertil Bellander
Katrin Lohed-Söderman
Pia Modin
Björn Tengelin, vår repr i styrelsen för länsförbundet i Dalarna
Josephine Stjosic