Brännvinsberget i Ore skogsrike avverkat av Sveaskog

Sveaskog har avverkat en skyddsvärd skog vid Brännvinsberget i Ore skogsrike strax norr om Furudal. I skogen fanns 40 olika rödlistade arter och signalarter. Trots samråd och besök på platsen med Sveaskog avverkades området. – Vi är chockade. Aldrig trodde någon att ett miljöcertifierat (FSC) skogsbolag skulle avverka en så skyddsvärd skog. Och den här […]

Läs mer

Årsmöte 14 mars 2017 Församlingshemmet

Årsmöte kl 18.30 Församlingshemmet i Rättvik Efter årmötet; Vårt biologiska kulturarv Våra gammaldags ängar, betesmarker och fäbodar – krympande museala prydnader eller framtidskapital för överlevnad Anders Janols och Stefan Olander visar bilder och berättar om vårt biologiska kulturarv. Det rika odlingslandskapet i Sverige rymmer ca 30% av våra arter, varav åtskilliga är hotade att försvinna, […]

Läs mer