Årsmöte 14 mars 2017 Församlingshemmet

Årsmöte kl 18.30 Församlingshemmet i Rättvik

Efter årmötet;

Vårt biologiska kulturarv
Våra gammaldags ängar, betesmarker och fäbodar – krympande museala prydnader eller framtidskapital för överlevnad

Anders Janols och Stefan Olander visar bilder och berättar om vårt biologiska kulturarv. Det rika odlingslandskapet i Sverige rymmer ca 30% av våra arter, varav åtskilliga är hotade att försvinna, främst på grund av igenväxning. Urbaniseringen i vårt land gör att många människor förlorar kunskapen om landsbygden och tappar intresset för dess grundläggande värden, bland annat möjligheter till matproduktion och bevarande av biologisk mångfald.

Ska vi låta viktiga delar av vårt kulturlandskap bara försvinna, eller ska vi försöka att göra något åt det? Och i så fall vad?

 

 

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *