Årsmöte 14 mars 2017 Församlingshemmet

Årsmöte kl 18.30 Församlingshemmet i Rättvik Efter årmötet; Vårt biologiska kulturarv Våra gammaldags ängar, betesmarker och fäbodar – krympande museala prydnader eller framtidskapital för överlevnad Anders Janols och Stefan Olander visar bilder och berättar om vårt biologiska kulturarv. Det rika odlingslandskapet i Sverige rymmer ca 30% av våra arter, varav åtskilliga är hotade att försvinna, […]

Läs mer